top of page

Beleid & Jaarverslagen

Doelstelling Stichting Youth for Youth:

Het aan jongeren van 17-19 jaar laten ervaren hoe het is om in een derde wereld land te leven door het ter plaatse (onder)steunen van projecten in ontwikkelingslanden en lokale goede doelen en het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de jeugd door hun ‘social footprint’ te zetten

Bestuur Stichting Youth for Youth:

  • Caroline Nobel, voorzitter

  • Paul Paasschens, penningmeester

  • Herman Kappelle, bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur en commissie:

Het bestuur en de commissieleden werken allen pro deo.

Rsin/fiscaal nummer : 851583271

bottom of page