top of page

Vacatures

KOM JIJ HET YOUTH 4 YOUTH TEAM VERSTERKEN?  

Y4Y heeft op dit moment enkele vacatures voor zowel het bestuur als de commissie.

Heb jij affiniteit met de missie van Youth 4 Youth (“Y4Y”), ervaring met het werken met jongeren, of ben je om een andere reden enthousiast om bij te dragen aan dit prachtige initiatief, neem dan contact op met info@y4y.nl.

 

De missie van Y4Y is tweeledig:

 1. Duurzaam ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden en goede doelen dichtbij huis;

 2. Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Cartouche jeugd door hen de kans te geven na te denken over hun social footprint
  en hier een invulling aan te geven.

 

Steeds meer mensen en organisaties realiseren zich dat zij willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook Cartouche neemt op dit gebied haar verantwoordelijkheid en heeft een uitgebreid MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) beleid, waarin Y4Y een belangrijke rol speelt.

 

Y4Y biedt de jeugdleden van Cartouche de kans om een persoonlijke bijdrage op het gebied van duurzaamheid te leveren en invulling te geven aan hun social footprint. Gedurende een hockeyseizoen werkt de Y4Y commissie samen met een groep deelnemers aan diverse goede doelen waaronder lokale projecten in de regio Leidschendam-Voorburg en internationale projecten in ontwikkelingslanden.
De Y4Y commissie begeleidt de deelnemers i) bij het organiseren van diverse activiteiten om sponsorgeld bijeen te krijgen ten behoeve van de lokale en internationale goede doelen en ii) bij de voorbereiding op de reis naar het ontwikkelingsland om daar vrijwilligerswerk te doen. De goede doelen en projecten richten zich met name op het verbeteren van het welzijn van minder kansrijke kinderen.

 

Youth4Youth levert een belangrijke bijdrage op meerdere fronten:

 • Blijvende impact op projecten, zowel lokaal als internationaal (denk aan toegang tot onderwijs, duurzame energie en schoon drinkwater).

 • Blijvende impact op deelnemers (een ‘life changing’ en inspirerende ervaring op weg naar zelfstandigheid en een bredere kijk op de wereld).

 • Bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVV) van Cartouche (een club om trots op zijn).

 
VACATURES

Zie hieronder een beschrijving van de functies en de bijbehorende verantwoordelijkheden en werkzaamheden.

 

Bestuur Y4Y

Het Y4Y bestuur bestaat uit tenminste drie leden: 1 voorzitter, 1 penningmeester, en 1 bestuurslid vanuit de Y4Y Commissie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor lange termijn continuïteit van Y4Y en het bewaken van de missie en doelstellingen, terwijl de commissie zich bezighoudt met de organisatie van de activiteiten van Y4Y.

Wij zijn op zoek naar tenminste twee nieuwe bestuursleden waaronder een voorzitter en een penningmeester. Bestuurlijke ervaring is een pre, naast affiniteit met of kennis van maatschappelijk verantwoord verenigen/ondernemen, duurzaamheid, sponsoring, of andere aspecten van de missie van Y4Y. Het bestuur komt circa 4 keer per jaar bij elkaar, en overlegt regelmatig met de Y4Y commissie. Het bestuur is gedurende een Y4Y jaar ook aanwezig bij enkele belangrijke bijeenkomsten (zoals bijeenkomsten met ouders, sponsoren, en de benefietavond).

Specifieke verantwoordelijkheden/ competenties per functie:
 

 • Voorzitter: bewaken missie, visie en beleid (samen met commissie), overzicht behouden en sturing geven aan commissie, contacten met stakeholders initiëren en onderhouden.

 

 • Penningmeester: financiële achtergrond en/of ervaring, communicatievaardigheden (zowel richting deelnemers, ouders en sponsoren). Verantwoordelijk voor het bijhouden van ingezamelde gelden per deelnemer, beoordelen en goedkeuren budgetten van projecten en activiteiten, boeken van tickets voor de deelnemers. Daarnaast administratie en rapportage naar bestuur en deelnemers.

 

Commissie Y4Y

De Y4Y commissie bestaat uit c 6 personen die zich bezighouden met:

 • De organisatie van de Y4Y reizen: projecten en landen selecteren, project planning en budgettering (in samenwerking met deelnemers), communicatie met projectbegeleiders in ontwikkelingslanden inzake praktische aspecten (verblijf, transport etc), communicatie met deelnemers en ouders;

 • Voorbereidingstraject en begeleiding jongeren (o.a. begeleiden van uitwerken persoonlijke social footprint en faciliteren fundraising);

 • Overig: jaarlijks werven nieuwe deelnemers, organiseren evenementen zoals een benefietdiner (samen met de deelnemers) etc.;

 • Rapportage aan en samenwerken met Y4Y bestuur en Cartouche bestuur.

 

Wij zoeken een enthousiaste teamplayer die het leuk vindt om met jongeren te werken en affiniteit heeft met of ervaring in een of meerdere van de volgende gebieden: duurzaamheid, jongerenwerk, ontwikkelingswerk, marketing & communicatie (website/ digital media), sponsoring, administratie & organisatie.

Tijdsbesteding: varieert per periode, ook afhankelijk van het totaal aantal commissieleden, naar schatting gemiddeld 1-2 uur per week.

bottom of page