top of page

Wie zijn wij?

De missie van Y4Y is tweeledig:

1.         Duurzaam ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden en goede doelen dichtbij huis;

2.         Bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van Cartouche jeugd door hen de kans te geven na te denken over hun social footprint en hier een invulling aan te geven.

 

Steeds meer mensen en organisaties realiseren zich dat zij willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook Cartouche neemt op dit gebied haar verantwoordelijkheid en heeft een uitgebreid MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) beleid, waarin Y4Y een belangrijke rol speelt.

 

Y4Y biedt de jeugdleden van Cartouche de kans om invulling te geven aan hun persoonlijke bijdrage op het gebied van duurzaamheid en hun social footprint. Gedurende een hockeyseizoen werkt de Y4Y commissie samen met een groep deelnemers aan diverse goede doelen waaronder lokale projecten in de regio Leidschendam-Voorburg en internationale projecten in ontwikkelingslanden.
De Y4Y commissie begeleidt de deelnemers i) bij het organiseren van diverse activiteiten om sponsorgeld bijeen te krijgen ten behoeve van de lokale en internationale goede doelen en ii) bij de voorbereiding op de reis naar het ontwikkelingsland om daar vrijwilligerswerk te doen. De goede doelen en projecten richten zich met name op het verbeteren van het welzijn van kinderen.

 

Youth4Youth levert een belangrijke bijdrage op meerdere fronten:

  • Blijvende impact op projecten, zowel lokaal als internationaal (denk aan toegang tot onderwijs, duurzame energie en schoon drinkwater).

  • Blijvende impact op deelnemers (een ‘life changing’ en inspirerende ervaring op weg naar zelfstandigheid en een bredere kijk op de wereld).

  • Bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVV) van Cartouche (een club om trots op zijn).

Bestuur Y4Y

Het Y4Y bestuur bestaat uit tenminste drie leden: 1 voorzitter, 1 penningmeester, en 1 bestuurslid vanuit de Y4Y Commissie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor lange termijn continuïteit van Y4Y en het bewaken van de missie en doelstellingen, terwijl de commissie zich bezighoudt met de organisatie van de activiteiten van Y4Y.

Commissie Y4Y

De Y4Y commissie bestaat uit circa 6 personen die zich bezighouden met:

  • De organisatie van de Y4Y reizen: projecten en landen selecteren, project planning en budgettering (in samenwerking met deelnemers), communicatie met projectbegeleiders in ontwikkelingslanden inzake praktische aspecten (verblijf, transport etc), communicatie met deelnemers en ouders;

  • Voorbereidingstraject en begeleiding jongeren (o.a. begeleiden van uitwerken persoonlijke social footprint en faciliteren fundraising);

  • Overig: jaarlijks werven nieuwe deelnemers, organiseren events zoals een benefietdiner (samen met de deelnemers) etc.

  • Rapportage aan en samenwerken met Y4Y bestuur en Cartouche bestuur.

bottom of page