top of page

Financieel verslag 2016

Beste ouders en deelnemers van Y4Y-lichting 2015-2016,

 

De reis en de terugkomavond liggen al weer geruime tijd achter ons maar hopelijk koestert iedereen nog de mooie herinneringen en wordt nog gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen.

Kosten deelnemers

 

De doelstelling was dat elke deelnemer minimaal € 1.700,- zou ophalen ter dekking van de kosten. Dit is door iedereen gehaald met zelfs 1 uitschieter naar bijna € 2.500. De kosten van de deelnemers bestonden naast de reis- en verblijfkosten voornamelijk uit kosten voor het teambuilding weekend en de truien. De totale bijdragen van de deelnemers (8 * € 1.700) was nagenoeg voldoende om deze kosten te dekken. Het meerdere dat is opgehaald boven de € 1.700 is ten goede gekomen aan de projecten.

 

Bijdrage voor de projecten

 

Naast het surplus boven de € 1.700 is er uiteraard ook de opbrengst van de Piqinique en Chique (verkoop couverts en veiling opbrengst) en de opbrengst van de wijnverkoop door de commissieleden. In totaal als volgt te specificeren:

 

Deze opbrengsten komen na aftrek van kosten ten goede aan de projecten. De kosten bestonden uit reclame materiaal (vlaggen, folders, posters, etc), vergaderkosten en bankkosten, totaal € 644,41.

In totaal was er € 9.023,69 beschikbaar voor financiële bijdragen aan de projecten (zie bijlage voor opbouw van dit bedrag).

 

Door de commissie heeft, met input van de deelnemers besproken, besloten dit bedrag als volgt te verdelen:

 

Sri Lanka               

Indonesie                           

Vliet & Burgh                                      

algemene reserve          

totaal 

 

Voor Sri Lanka is het geld oa besteed aan bijdrages voor kinderen in Sri Lanka, materialen voor opknappen school, schoenen voor kinderen ter plaatse, bijdrage voor gastgezin Chitranganie (naast de verblijfkosten van onze deelnemers) en voedselpakketten. Momenteel zijn we nog in overleg over de besteding van € 2.500 die nog gereserveerd staat voor Sri Lanka.

 

Bij Indonesie is er naast de kosten die gemaakt zijn voor het opknappen van de schoollokalen door onze deelnemers ter plekke een tafeltennistafel gekocht voor de school. Daarnaast is er gekozen om de opleiding van een kind voor de komende jaren te sponsoren. Dit loopt via de Stichting Kinderen in Lembang.

 

Aan Vliet & Burgh is een cheque van € 1.000 aangeboden door onze deelnemers tijdens het bezoek van afgelopen december.

 

Ten slotte hebben wij besloten ook het project in Ghana waar wij de afgelopen jaren geweest zijn nog te ondersteunen met € 1.250. Dit zal gebruikt worden voor het opknappen van klaslokalen.

 

In totaal is er naast de inbreng van onze deelnemers die ter plaatse is gedaan dus ook een zeer mooie financiele bijdrage aan de projecten gedaan.

 

Namens de commissie Y4Y wil ik iedereen nogmaals hartelijk dank voor zijn inbreng.

 

Met vriendelijke groet,

Ralph van der Poel Pennningmeester

€   4.144,45

€   4.075,00

€   1.000,00

€   - 195,76 

€ 14.609,00

Vrijwaring Kascommissie

bottom of page